آخرین فایلهای افزوده شده به قشم مشاور

لیست آخرین فایلها و املاک قابل ارایه در جزیره زیبای قشم
هر متر 14,500,000 تومان
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
105
قیمت هر متر 18,000,000 تومان
ویژه
اتاق خواب
1
سرویس بهداشتی
1
پارکینگ
1
منطقه
50
سنجاق
هر متر 10,500,000 تومان تومان
ویژه
اتاق خواب
3
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
167
320,000,000 تومان تومان
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
93
سنجاق
قیمت ویژه 400,000,000 تومان تومان
ویژه / کاهش قیمت
اتاق خواب
3
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
135
سنجاق
قیمت ویژه 350,000,000 تومان تومان
ویژه / کاهش قیمت
اتاق خواب
3
سرویس بهداشتی
2
منطقه
150
سنجاق
قیمت ویژه 365,600,000 تومان تومان
ویژه
سنجاق
271,200,000 تومان
ویژه
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
113
350,400,000 تومان
ویژه
اتاق خواب
3
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
146
سنجاق
قیمت ویژه 237,500,000 تومان
ویژه
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
2
پارکینگ
1
منطقه
95
سنجاق
قیمت ویژه 235,200,000 تومان
ویژه
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
1
پارکینگ
1
منطقه
84
ویژه / کاهش قیمت
سرویس بهداشتی
1
منطقه
72
ویژه
اتاق خواب
1
سرویس بهداشتی
1
منطقه
60
127,500,000 تومان
کاهش قیمت
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
1
پارکینگ
1
منطقه
85
قیمت ویژه 170,000,000 تومان
ویژه / کاهش قیمت
اتاق خواب
2
سرویس بهداشتی
1
پارکینگ
1
منطقه
99
سامانه اطلاعات املاک جزیره قشم
چت